Članovi TIC Križevci

Turistička zajednica grada Križevaca je pravna osoba čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s njima neposredno povezanim djelatnostima. Zajednicom upravljaju njezini članovi. Zadaća Turističke zajednice je unapređivanje općih uvjeta boravka turista, promocija turističkog proizvoda i razvijanje svijesti o važnosti gospodarskih, društvenih i drugih učinaka turizma i zaštite okoliša na području Grada Križevaca.

Zajednica tehničke kulture Križevci je udruga, koja se bavi tehničkim odgojem i obrazovanjem, i to znanstvenim i tehničkim opismenjivanjem iz raznih područja tehničke kulture te poticanjem na stvaralački i znanstveni rad, posebno mladih.

Zajednica športskih udruga Križevci je športska udruga, u koju se dragovoljno udružuju sve pravne osobe iz sustava športa i druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za šport i u vezi sa športom radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba na području Grada Križevci. Zajednica svojim djelovanjem pridonosi razvitku i promicanju športa na području Grada Križevci, poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranja uvjeta za postizanje vrhunskih športskih dometa, razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži, te športsko-rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba, promicanju odgojnih funkcija športa, fair playa, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje športom.

Glas mladih Križevci iz Križevaca je nevladina i neprofitna udruga, koja djeluje s ciljem pomaganja mladima u ostvarenju njihovih ciljeva i prava, promicanja i napretka mladih talenata, humanitarnog rada, umjetničkog izražavanja te promicanja vrijednosti društva u Križevcima, Hrvatskoj i inozemstvu, a u okviru TIC Križevci pod okriljem udruge djeluje Volonterski centar.

Udruga Mažoretkinja grada Križevaca je udruga koja se bavi organiziranim vođenjem treninga, proba i ostalih akcija u mažoret plesu, sudjeluje u turističkim događanjima, natjecanjima i smotrama mažoretkinja te okuplja članice svih uzrasta promičući kulturu i ples te Grad Križevce.

Kulturno-umjetničko društvo ”Križevci” i Kulturno-umjetničko društvo ”Prigorje” su udruge, koje se bave očuvanjem i promocijom plesova, običaja i tradicija križevačkoga kraja, kao i turističkom promocijom Grada Križevaca.