Koncept turističkog brendiranja

Aktivnost zajedničkog turističkog brendiranja Križevaca i Nagyatada sastoji se od dva dijela:

  1. radionice i

  2. priprema koncepta zajedničkog turističkog brendiranja.

Radionice

Radionice su namijenjene turističkim djelatnicima i predstavnicima turističkih organizacija iz Križevaca i Nagyatada, ali i ostalim članovima jedinica lokalne samouprave i pratećih gradskih institucija, odgovornima za strateško planiranje i razvoj. Planirane su dvije radionice – jedna u Križevcima, jedna u Nagyatadu, gdje je cilj detaljno predstaviti ponudu i potencijale svakog grada te raspraviti o mogućnostima zajedničke suradnje kroz kreiranje zajedničkih turističkih paketa, razmjene gostiju i privlačenja novih posjetitelja.

Koncept zajedničkog turističkog brendiranja

Iako se glavni cilj projekta ViNaK odnosi na razvoj turističke infrastrukture te se veliki dio odobrenih sredstava odnosi upravo na te aktivnosti, uslijed čega nisu osigurana značajnija sredstva za samo brendiranje gradova, ipak je u okviru projekta planirano poduzimanje prvih koraka prema pripremi dugoročnog plana turističkog brendiranja gradova Križevaca i Nagyatada, odnosno priprema dokumenta kojim će se definirati postojeća ponuda i mogućnosti, strategija unapređenja lokacije, razvoj brenda, komunikacijska strategija te druge važne odrednice postupka brendiranja.