Konjički turizam

Konjički sport i turizam u Križevcima

U okviru projekta održan je sastanak sa subjektima koji se bave uzgojem konja na području Križevaca s ciljem pokretanja inicijative za revitalizaciju konjičkog sporta i turizma u Križevcima. Raspravljalo se o postojećoj ponudi te o planovima za unaprjeđenje ponude vezano uz infrastrukturu i programe te su pripremljeni promotivni materijali.

Spa & wellness u Nagyatadu