Prateći partneri

Turistička zajednica Grada Križevaca

Turistička zajednica grada Križevaca je pravna osoba čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s njima neposredno povezanim djelatnostima. Zajednicom upravljaju njezini članovi. Zadaća Turističke zajednice je unapređivanje općih uvjeta boravka turista, promocija turističkog proizvoda i razvijanje svijesti o važnosti gospodarskih, društvenih i drugih učinaka turizma i zaštite okoliša na području Grada Križevaca.

Koprivničko-križevačka županija

Koprivničko-križevačka županija smještena je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, nalazi se u grupi županija Središnje Hrvatske te obuhvaća tri grada – Koprivnicu, Križevce i Đurđevac i 22 općine. Županija obavlja poslove od područnog značaja, koji su određeni Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, kao poslovi iz samoupravnog djelokruga županije, od kojih je jedna grupa i briga za gospodarski razvoj područja, gdje je turizam jedna od važnih grana, prepoznata i u Županijskoj razvojnoj strategiji.

Turistički ured Grada Nagyatada

Turistički ured Grada Nagyatada bit će smješten u glavnom dijelu zgrade Turističkog informativnog centra u Nagyatadu, a bavi se poslovima, koji se odnose na turistički razvoj grada: odnosi s javnošću, marketing, komunikacija. Ured također pruža informacije turistima i posjetiteljima o programima i turstičkoj ponudi Nagyatada i okolice. Tu se mogu pronaći razne brošure, prospekti, turističke karte.