Rekonstrukcije zgrada – radovi

Najveći dio projekta ViNaK odnosi se na rekonstrukciju zgrade bivše sinagoge u Križevcima te zgradu bivše glazbene škole u Nagyatadu i njihovu prenamjenu u centre za posjetitelje – turističke informativne centre.

2-1- sinagoga prijesinagoga poslije

U tim će centrima biti smještene sve organizacije, institucije i udruge koje se bave razvojem turizma ili čiji se programi vežu na turistička događanja i doprinose turističkoj ponudi.

U Križevcima će se na vanjskoj lokaciji ispred centra za posjetitelje na središnjem gradskom trgu postaviti informativni ekran na dodir, gdje će biti moguće pregledati turističku ponudu cijelog šireg križevačkog područja. U Nagyatadu će se nabaviti slična oprema za tu namjenu za postavljanje na unutrašnjoj lokaciji u samom centru za posjetitelje.