Ruralni turizam

Prilikom pripreme projekta u okviru analize ponude i potražnje turističkih programa i aktivnosti, utvrđeno je da je jedan od glavnih problema vezanih uz turizam i u Križevcima i u Nagyatadu nedustatak programa koji bi zadržali turiste i posjetitelje dulje od jednodnevnog posjeta, zbog čega je potrebno razviti nove sadržaje te ih povezati sa postojećima u smislene cjelovite programe usmjerene na ciljanu grupu turista. To je još izraženije u Križevcima, budući da u Nagyatadu postoje toplice i uz njih vezani programi rehabilitacije i liječenja, koji doprinose zadržavanju posjetitelja kroz nekoliko dana. Ipak, i tu je ponudu potrebno dalje nadograđivati.

U okviru aktivnosti razvoja programa ruralnog turizma predviđena je izrada nekoliko turističkih paketa – vikend posjeta za goste iz okolnih urbanih sredina, kada će na raspolaganju biti različite turističke mogućnosti za nekoliko ciljnih skupina gostiju.